content top

Obrona przed malarią

Obrona przed malarią

Malaria jest groźnym przeciwnikiem, jednakże można się przed nią bronić. Ta najczęściej występująca choroba tropikalna dotyka około pół miliarda ludzi każdego roku, co jest

Czytaj dalej

Mit: zachorowania są rzadkie, więc nie trzeba nic robić

Mit: zachorowania są rzadkie, więc nie trzeba nic robić

Z jednej strony wiemy, że każdego roku na malarię zapada około pół miliarda ludzi na świecie. To potężna liczba. Z drugiej można dość często spotkać się z opinią, że generalnie większość

Czytaj dalej

Nawroty choroby

Nawroty choroby

Wśród obiegowych opinii dotyczących malarii można spotkać się z tezą, że choroba ta może przetrwać w organizmie w formie utajonej i uderzyć ponownie – nawet po wielu

Czytaj dalej

Możliwe powikłania

Możliwe powikłania

Malaria sama w sobie jest chorobą, o której medycyna wie bardzo dużo. Sam wirus owszem, jest problemem dla ludzkiego organizmu, jednak jako taki nie musi wyrządzić

Czytaj dalej

Malaria a chinina

Malaria a chinina

W leczeniu malarii stosuje się kilka rodzajów leków, wśród których jednym z najskuteczniejszym jest chinina. Podaje się ją tylko w niektórych przypadkach. Dotyczy to głównie ciężkich stadiów malarii. Powodem takiego działania jest fakt, że chinina może powodować wiele reakcji ubocznych.

Chinina występuje pod postacią białego proszku. Jej gorzki smak wykorzystują także producenci napojów typu tonic. Główne zastosowanie ma jednak w leczeniu malarii. Sposób niszczenia pierwotniaków odbywa się poprzez np. denaturację białek. Ponadto niszczy enzymy oksydoredukcyjne, które odpowiedzialne są za procesy utleniania i redukcji. Dzięki temu uniemożliwia się pierwotniakom przeprowadzenie podstawowych funkcji życiowych.

Pomimo takich zalet, stosowanie chininy jest ograniczone. Przyjmowanie sporych dawek, bez porozumienia z lekarzem, może doprowadzić do poważnych powikłań. Do jednych z najpoważniejszych działań ubocznych zaliczane są zaburzenia neurotoksyczne. Najczęściej wśród pacjentów przyjmujących chininę obserwowano problemy ze wzrokiem oraz słuchem. Niekiedy zmiany te były nieodwracalne. To spowodowało, że zamiast chininy, zaczęto stosować inne leki, które wykazywały mniejsze działania uboczne.

Czytaj dalej

Zarażenie erytrocytów przez zarodźce malarii

Zarażenie erytrocytów przez zarodźce malarii

Specyfiką działania zarodźców malarii jest to, że po wniknięciu do organizmu ludzkiego, początkowo trafiają do poszczególnych organów, by następne dostać się do erytrocytów. W krwinkach czerwonych, pierwotniaki dojrzewają, powiększając jednocześnie swoje rozmiary.

Chcąc dostać się do kolejnych erytrocytów, pierwotniaki wydostają się z wakuoli, w której dojrzewały. Kolejnym etapem jest uwolnienie się z krwinek, głównie poprzez zniszczenie jej błony komórkowej. Wzrost ciśnienia wewnątrzkomórkowego przyczynia się do deformacji, a następnie pęknięcia krwinki. Proces ten przebiega bardzo szybko.

Na wniknięcie do kolejnego erytrocytu, pasożyty mają niewiele czasu. Głównie dlatego, że mogłyby być rozpoznane przez układ immunologiczny, przez co nastąpiłaby odpowiedź, poprzez np. wytworzenie odpowiednich przeciwciał. Zarodźce sprawnie rozpoznają krwinki, które są najbardziej odpowiednie do zarażenia. W momencie dostania się do wnętrza erytrocytu, pierwotniak ponownie otacza się wakuolą. W ten sposób stwarza sobie barierę, która odgradza go od fragmentów czerwonej krwinki.

Czytaj dalej
content top