Cykl życiowy zarodźca malarii

darmowa szczepionka żółtaczka poczytaj więcej u nas

Zakażenie człowieka malarią rozpoczyna się poprzez ukąszenie komara, który zawiera zarodźce malarii. Zarówno w ciele człowieka, jak i komara, zachodzą procesy rozwojowe tego pierwotniaka. Składa się on z trzech etapów.

Pierwszym z nich jest sporogonia. Wówczas wytwarzane są sporozoity. Jest to inwazyjna postać zarodźca, której cechą charakterystyczną jest wrzecionowaty kształt. Za pośrednictwem krwi dostają się one do ślinianek komara. W momencie ukłucia, przedostają się wraz ze śliną do ciała człowieka.

Kolejną formą jest schizogonia, w trakcie której dochodzi do licznych podziałów mitotycznych. Pierwotniaki wędrują do różnych narządów, takich jak wątroba, śledziona. Ponadto zmienia się także ich kształt. W wątrobie lub śledzionie dochodzi do wielokrotnych podziałów zarodźców. Po nich udają się do czerwonych krwinek, w których zwiększają swoje podziały. W wyniku kolejnych podziałów następuje niszczenie erytrocytów.

Ostatnim etapem jest gametogonia. Wówczas dochodzi do wytworzenia gamet. W momencie kolejnego ukłucia komara, dochodzi do wessania gametocytów. W miarę rozwoju, przekształcają się one w dojrzałe gamety. W wyniku zapłodnienia, dochodzi do podziałów mejotycznych , w trakcie których wytwarzane są sporozoity.