Sposoby zarażenia

Malaria rozprzestrzeniana jest za pośrednictwem komarów. Warto jednak pamiętać, że nie każde ukłucie komara, zwiastuje rozwój tej choroby. Przede wszystkim w organizmie komara, musi znajdować się pierwotniak, który odpowiedzialny jest za występowanie malarii. Pierwotniaki bytując w komarze, przechodzą szereg zmian, ażeby przeobrazić się w postać inwazyjną, czyli taką, która odpowiada za wywołanie malarii. Przemiany te przechodzą szybko, jeśli panują odpowiednie warunki zewnętrzne. Do jednych z najważniejszych czynników zalicza się temperatura zewnętrzna.

W Polsce zaobserwowano pojawienie się endemii malarii, spowodowaną głównie przez szczep Plasmodium vivax. Jak przebiega proces zarażenia? Komar, w wyniku ukłucia skóry ludzkiej, wprowadza ślinę, w której znajdują się pierwotniaki, zdolne do zainfekowania organizmu człowieka. Krew transportuje je do różnych narządów, takich jak wątroba czy śledziona. W nich zachodzi rozmnażanie bezpłciowe pierwotniaków. Dalszy rozwój następuje w czerwonych krwinkach, do których przemieszczają się pasożyty.